Dala-Floda Värdshus  
 
 

GREEN KEY
Green Key är en ledande internationell märkning som i dag finns i 52 länder och som stöds av World Tourism Organization och United Nations Environment Programme, UNEP.
 

 Hotellet

Konferenslokal

Dala-Floda Värdshus Svanen-certifierad 2000-2016
Värdshuset har sedan länge varit en plats med miljötänkt i fokus, med ekologiska råvaror och miljöcertifierat både KRAV och Svanen. Nu förbereder vi för en certifiering med Green Key från 2017.

En logi- och konferensanläggning med Green Key certifiering arbetar aktivt med att minimera sin miljöpåverkan exempelvis genom tydliga miljöåtgärder såsom avfalls-sortering, att minska energi- och vattenförbrukning, att välja miljömärkta rengöringsmedel och att använda närproducerade och ekologiskt odlade råvaror. Därutöver ska anläggningen på olika sätt arbeta med socialt ansvarstagande samt kommunikation och samverkan med gäster och andra intressenter.

Green Key innefattar ett antal krav inom olika kategorier, till exempel avfall, vatten och energi, som måste uppfyllas vid ansökningstillfället. Utöver arbetet med detta har anläggningen en miljöpolicy och upprättar egna miljömål och handlingsplaner.

En miljöcertifiering för ett hotell- och konferensanläggning innebär ett stöd för hur man strategiskt kan gå tillväga med sitt miljöarbete samt hur man kan organisera både det teoretiska och det praktiska arbetet. Dessutom lär man sig mycket om miljöarbete, ett sätt att tänka och inspireras till att hålla sig uppdaterad.

Det här är inget nytt för oss, vi arbetar redan med miljömål och handlingsplaner. Se Vår miljö- och kvalitetsplan